“Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız”

Değerli üyeler,
Sevgili dostlar,

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Atatürk, bir Bilim Cumhuriyeti yaratmak istemiştir.

“Her şeyden evvel bilgisizliği ortadan kaldırmak lâzımdır. Bu sebeple maarif programımızın, maarif siyasetimizin temel taşı, bilgisizliğin giderilmesidir. Bu giderilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir”
“Yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız” demiş ve bu konuda son nefesine kadar çalışmıştır.

Bizlerde Ata’mızın miras bıraktığı tüm devrimleri, emanet ettiği Laik Türkiye Cumhuriyetini, Türk Toplumunun çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılması ilkesini sonsuza dek yaşatma kararlılığındayız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Ruhu Şadolsun

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

Türk Mühendis ve Mimarlar Birligi – Almanya – TMMB e.V.
Vereinigung der Türkischen Ingenieure und Architekten e.V. (TMMB)
Strahlenbergerstr. 129
63067 Offenbach am Main
Email : info@tmmb.info
www.tmmb.info