Hakkımızda

1990’lı yıllarında ön çalışması yapılan ve 1991 yılında kurulan Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği tüzüğündeki amaçlar şöyledir:

  • Üyelerine sosyal, kültürel, bilimsel ve mesleki çalısmalarında yardımcı olmak.
  • Bilgi toplama merkezi kurmak, araştırmalar yapmak, Türkiye’de ve Almanya’daki benzer kuruluşlarla ilişkiler kurarak ortak çalışmalar yapmak, bilgi alış verişini sağlamak.
  • Almanya’da ve dünya’da tekniğin kabul edilmiş ve standardize olmus, kalıplaşmış kurallarının Türkiye’de uygulanması için Türk işadamları, ögretim kurumları ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak.
  • Tüzüğümüzde belirtilen kuralların uygulanmasını gerçekleştirebilmek için, iş yaptıranla işi yapanlar arasındaki her türlü problemlerin belli hükümlere bağlanarak, herkesin anlayacagi şekilde yazılarak, (örnegin: Almanya’daki VOB kuralları gibi) tatbikatta kullanılmalari yollarını aramak.
  • Özelikle imalatçıların imal ettikleri malların kullanılacakları yerlere göre özelliklerini belirten açıklamalı teknik kataloglar hazırlamalarına dayalı çalışmalar yapmak.
  • Çeşitli seminerler, açık oturumlar ve paneller düzenleyerek, kendimizin, memleketimizin ve dünyamızın sorunlarını ekonomik ve ekolojik düzeylerde tartısmak, sonuçlarını bildirgeler halinde yayınlamak.
  • Türkiye ve diğer ülkelerde yapılan toplantılara katılmak, bilgi toplamak ve uzmanlık alanlarımızda etkili olmaya çaba harcamak.
  • Türk resmi ve özel kuruluşları ile sanatçıların Avrupa fuar ve sergilerine katılmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak.
  • Üyeler arasında çeşitli işbirlikleri kurmak, beraberce çalışma yolları aramak, iş alış verişi yapmak.
  • Sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek için, sanatın her dalında çalışmalar yapmak, kültürel toplantılar düzenlemek.

Amaç maddeleri, TMMB’nin kimliğini ortaya koymaktır. TMMB’yi oluşturan üyelerin tamamı mühendis ve mimarlardır. Varoluş nedeni, aldıkları eğitim gereği, bildiklerini başkalarına öğretmektir ve bilim, teknik ve teknolojiyi üst seviyede öğrenmek ve bunlardan topluma yararlı sonuçlar çıkarmak; kendi aralarında ve diğer kuruluşlarla asrın gidişine yön verme iddiasina sahip çıkmaktır.

Bugün TMMB’nin üyeleri memur, sözleşmeli yeya kendi iş yerlerinin sahibi olarak Avrupa’nın ve Türkiye’nin birçok yerinde çalışmaktır. TMMB meslek kuruluşu Türk‘lerin Almanya‘da bir beyin gücü olarakta varoluşunun ispatıdır ve kısa bir sürede büyük aşamalar yapmış, geleceğe giden yolun alt yapısını oluşturmuştur. Ayrıca belirtmek isterizki birliğin ismi hiç bir dışlayıcı amaç taşımamakta sadece üyelerin çoğunluğunun kökenini ifade etmektedir.