Günümüz dünyasında her ürün hızlıca kopyalanabilmekte, her ürünün daha ucuzu imal edilebilmekte, müşteri ihtiyaçları, beklentileri, teknolojiler, rekabet koşulları hızla değişmektedir. Bu koşullarda, hem bireyler hem de kurumlar için hayatta kalabilmek ancak sürekli yenilenmekle, yenilikçi ve değer yaratan çözümler üretmekle ve yenilikçiliği sürdürülebilir hale getirmekle mümkündür. Sadece katma değeri yüksek özgün çözümler, özgün tasarımlar, küresel markalar üretebilenler rekabetçiliklerini arttırabilecektir. Bu süreçte anahtar kavram; “inovasyon”dur. Sabancı Üniverstiesi Öğretim üyesi Dr. Umut Ekmekçi  tarafından sunulan ve 15 Mart 2019 Tarihinde 19:00 – 21:00 arasında Türk Kültür Merkezi, Hohenstrasse 44, 60385 – Frankfurt am Main adresinde yapılan bu Konferans kapsamında; “çözümden değil problemden başlamak”, “müşterilerle beraber tasarlamak”, “stratejik odaklılık”, inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak ve derinleştirmek”, “bireysel değil kolektif yaratıcılığı ödüllendirmek”, “rekabet stratejisinde proaktif olmak”, “kurumsal inovasyon sistemini tasarlamak” gibi sürdürülebilir inovasyonu destekleyen süreçler ve yaklaşımlar üzerinde duruldu, farklı kurumlarda edinilen deneyimler interaktif bir yaklaşımla aktarıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen bu Konferans katılanların konu hakkında çok değerli bilgilere sahip olmalarına yardımcı oldu. Dr. Umut Ekmekçi yeni kurulan Frankfurt İnnovation Institute kapsamında İnovasyon Yönetimi konusunda özgün ve uluslararası araştırmalar, uygulamalar, işbirlikleri yapmak üzere Frankfurt’ta da etkin olacak.