Prof. Dr. Doğan Kuban, Frankfurt’ta Çağdaşlık, Aydınlanma, İstanbul üzerine bir konferans verdi.
“Osmanlı dönemi ahşap mimarisi yok edildi”

Konferansta kendi yaşamından kesitler eşliğinde Türkiye’nin cumhuriyetin kuruluşundan bugüne geldiği noktayı, uygarlığa bırakılan miras kapsamında değerlendiren Kuban, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e kalan önemli bir miras olan Osmanlı dönemi Ahşap Ev mimarisinin bütün örneklerinin zaman içinde yıkılmasıyla türünün tek örneği olan bu evlerin dünyadan silinmiş olduğuna dikkat çekti. Bugünün uygarlık simgesi olan Batı devletlerinden örnekler veren Kuban, Almanya’da sarayların, kiliselerin yeniden eskisiyle birebir olacak şekilde inşa ediliyor olmasının nedeninin “toplumların tarihleriyle yaşayarak var olabilecekleri” olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyet’inde günümüzde hakim haldeki tarihin birer fiziksel parçası olan mimari yapıların ihmalkarlık ve ilgisizlik nedeniyle yok olmasıyla tarihimizden gittikçe uzaklaştığımızı ve toplumsal bir yok oluşa doğru yönelmiş olduğumuzu üzülerek belirtti. Mevcut durumun 1980’lerde artan köyden kente köylerdeki sanayisizlik sebebi ile gerçekleşen göç ile gittikçe kötüleştiğini belirten Kuban, bu durumun sürmesi halinde 20 milyon nüfusu ile Türkiye nüfusunun dörtte birini oluşturan İstanbul’un ülkeyi batıracağı gerçeğini de vurguladı.
‘Yurt dışı eğitim teşvik edilmeli’
Hoyrat ve uygarlıktan uzak uygulamaların düzeltilmesi için sadece hayıflanmanın ve eleştirmenin yetmeyeceğini ve siyasetin de çözüm getirmeyeceğini söyleyen Kuban, çözümün yaşamdan; yani insanın kendisinden geçtiğini belirtti. Dünyada bir tane uygarlık olduğunu belirten Kuban, ve bu uygarlığın seviyesinde insan yetiştirmeye odaklanmak gerektiğini ve bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında eğitim almak isteyen hevesli kimselerin desteklenmesi görevini üstlenecek örgütler kurulmasının gerekliliğini vurguladı.
TMMB Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle Onur Üyesi seçilen Prof. Dr. Doğan Kuban’a söyleşi sonrasında üyelik belgesi takdim edildi.