Ana sayfa Hakkımızda Üyelik Güncel Etkinlikler Basın Galeri Kütüphane Kayıt İletişim
© Frankfurt 2017
Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği - Almanya Vereinigung der türkischen Ingenieure und Architekten e.V. - Deutschland

İç Mimarlığın Temelleri

İç Mimarlığın Temelleri, iç mimarlık ve tasarımın ana öğelerine, sunum dili  ve yöntemlerine giriş imkanı sunar. Konular arasında MEKAN/biçim, YAPI  ALANI/işlev MALZEMELER/dokular, IŞIK/ruh hali ve SUNUM/temsil yer alır.  Her bölüm kapsamlı alt başlıklarla ele alınmış, kuramsal konular  biyografiler ve Blacksheep, Bluebottle, Jonathan Stickland, Universal  Studio, Virgile & Stone gibi önde gelen tasarımcıların işleri ile  somutlaştırılmıştır.  Bu kitap mimarlık, iç mimarlık ve iç mekan tasarımı öğrencilerinin yanında  iç mekan tasarlama süreci ile ilgilenen herkes için bilgi kaynağı olacaktır.

Skyscraper

It is 2073, and Temel Diker plans to demolish whatever he finds in  Istanbul that does not accord with his aesthetic sensibilities. For him, an  ideal Istanbul would be a city of skyscrapers of uniform shape and height  lining streets that are numbered, not named. The exception to this  sameness will be a Statue of Liberty, many times the size of the original,  with his mother's face. Meanwhile, the poor are driven from the city.  Castaways, they forage for food, surviving as well as they can in a  polluted environment. Temel hires Can Tezcan, a successful lawyer and  erstwhile Marxist, to help him pursue his goals, which involve privatizing  the justice system. Can, however, has remained friends with rebels from  his youth and, through them, gradually learns of the social injustices that  pervade his world and the sterility that underlies his client's vision. 

Galata ve Pera

İstanbul'u İstanbul yapan bu çoğulcu ortamda Rum, Ermeni ve Musevi  topluluklarıyla Levantenler, Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle Batı'yla  sıkı ilişkiler içinde olduğu 19. yy'da, kent içinde yoğunlaştıkları Fener,  Kumkapı, Balat, Galata-Pera gibi belirli bölgelerde ilginç yaşam biçimleri  ve çevreler yaratmışlardır. Bu bölgeler arasında İstanbul'un kozmopolit geçmişindeki yoğunluğunu  fiziksel olarak günümüze en çarpıcı bir biçimde aktaran bölge Galata ve  onun uzantısı Pera'dır. Buradaki fiziksel çerçeve, Haliç'in karşı kıyısındaki  tarihi yarımadayla karşılaştırıldığında, bir Batı kenti görünümü sunar.  Nitekim çoğu yabancı kaynakta ve bu çalışmanın temellendirildiği  İstanbul'da çıkan yabancı dildeki gazetelerde bu ayırım, tarihi yarımada  için "Stamboul" (İstanbul), Galata ve Pera için ise "Constantinople"  teriminin kullanılmasıyla, bir kez daha vurgulanmaktadır. 

Mimarlığın Temelleri

Mimarlığın Temelleri mimarlık ile ilgili temel ilke ve kavramlar, grafik  teknikler ve mekansal uygulama ve deneyimler ve ilgili giriş niteliğinde  kaynak arayanlar için bir referans kitabıdır.Bu kitap mimari tasarım  süreçlerini ele almakta ve yer, bağlam ve tarih dikkate alınarak fikirlerin  nasıl yapılara dönüştüğünü açıklamaktadır.Altı bölümden oluşan  Mimarlığın Temelleri, yer, mimarlık tarihi, malzemeler ve uygulama,  sunum teknikleri ve çağdaş kavramlar üzerinde durmaktadır. 

biçim + yapı

İç Mimarlık Temelleri Dizisi, iç mimarlığa ve iç mimarlığın altında yatan  fikirlere temel bir giriş sağlar. Kitap içerisinde temel teorileri desteklemek  üzere modern çalışmalardan ayrıntılı incelemeler kullanılmıştır. Böylelikle, elinizdeki kitap tüm iç mimarlık ve tasarım  öğrencilerine ve konuya genel bir ilgisi olan okuyuculara değerli bir  kaynak sunar.   Serinin ilk kitabı olan Yapı + Biçim, mevcut bina ve yeni yapılacak ekler  arasındaki ilişkinin kurulmasından mekânın içinde yer alacak önemli  tasarım öğelerinin konumlandırılmasına kadar iç mekân tasarımı ve  yeniden kullanımıyla ilgili temel düşünceleri gözden geçiriyor. Kitap,  yeni bir ekin tasarımının yapımında kullanılmak üzere mevcut binanın  anlaşılmasına ve ondan faydalanılmasına yönelik bir analiz yöntemi  önermektedir.  

doku + malzeme

Doku + Malzeme, kitabının amacı öğrenciye güzel malzemelerin parlak  görsellerini ve bulundukları yerlerin fotoğraflarını göstermek değil,  öğrenci tasarımcının nerede, ne zaman, nasıl ve neden bir malzemenin  kullanılabileceğini sorgulamasına yardım etmektir. Kitabın, Taş, Tuğla ve  Çimento; Ahşap; Cam; Plastik; Kompozit; Seramik Karolar; Kaplamalar ve  Örtmeler adlı altı ana bölümü bulunmaktadır. Her bölüm tek bir  malzemeyi değerlendirmektedir. Malzemenin kusurları, kendine özgü  nitelikleri ve tarihi, coğrafi ve kültürel bağlamı da anlatılmaktadır.  Okuyucular her malzemenin ilerideki kullanımıyla ilgili sürdürülebilirlik  kavramını değerlendirmeye teşvik edilmektedirler. Metne hem tarihi hem  de çağdaş uygulama örnekleri eşlik etmektedir. Kitapta her bölüm iç mimarın veya tasarımcının kullanabileceği ve değer  biçebileceği bir malzeme tipine ayrılmıştır. Metinde geçmişten ve  günümüzden verilen örnekler metni anlatır ve malzemeyi kendine özgü  bir bağlama yerleştirmeye yardım eder. Yazar, sürdürülebilirlik gibi  üzerinde tartışılabilecek vaka incelemeleri seçerek konuları ele almıştır. Doku + Malzeme, adlı kitap malzeme seçimi ve kullanımını incelerken  mekân seçimi için değerlendirilmeye alınan başlıkları örneğin ışık, ısı,  akustik ve genel atmosferi göz önünde bulunduruyor. İç mimarlık  dizisinin beşinci kitabı olan Doku ve Malzeme, iç mekân tasarımında  sürekli kullanılan malzemelerin çoğuna ilham verici bir giriş kitabıdır.  

Mimari Tasarım

Mimari tasarım süreci, her mimar için farklıdır. Konuya yaklaşımların  çeşitliliği ve zenginliği sayesinde farklı mimarlar farklı tasarımlar üretirler. Mimarlık yarışmalarına katılan  projelerin hiçbiri birbirinin aynısı değildir. Peki o zaman mimarların esin  kaynağı nedir? Neden mimari bir tasarım probleminin tek bir “doğru”  çözümü yoktur? Bir mimarla görüşür ya da tasarımlarını incelerseniz,  kendine özgü bir yöntem ve yaklaşımı olduğunu fark edersiniz.   Bu kitapta, uygulamacı ve eğitimci mimarların deneyimlerini bir araya  getirerek tasarım süreci anlatılmaya çalışılmıştır.

The Neolithic in Turkey

Ugurlu - A Neolithic Settlement on the Aegean Island of Gokceada -  Burcin ERDOGDU Coskuntepe - A Neolithic Village in the Coastal Troad -  Turan TAKAOGLU, Abdulkadir OZDEMİR Aktopraklik - Necmi KARUL, Mert  B.AVCI Ilipinar and Mentese- Early Farming Communities in the Eastern  Marmara- Jacob ROODENBERG, Songul Alpaslan ROODENBERG Barcin  Hoyuk-The Beginings of Farming in the Marmara Region-Fokke  GERRİTSEN, Rana OZBAL, Laurens THİSSEN The Neolithic at Yenikapi -  Marmaray-Metro Project Rescue Excavations- Zeynep KİZİLTAN, Mehmet  Ali POLAT Neolithic Sites in the Marmara Region Fikirtepe, Pendik,  Yarimburgaz, Toptepe, Hoca Cesme and Asagi Pinar-Mehmet OZDOGAN.

Mutfak Tasarım Süreci

Yaşam ve iletişim merkezine dönüşen mutfak, bugün evin odak  noktasında yer almaktadır. Yapısı gereği çok sayıda işlevi içerisinde  barındırdığı için doğru kurgulanmış bir tasarım süreci gerektirir. Mutfak  tasarımına metodik bir yaklaşım getiren bu kitap, ölçü alınmasından  planlamaya tüm aşamalarda tasarımcılara yol göstermeyi amaçlıyor.  Fiziksel koşulların analizi, bütçe öngörüsü, stil, malzeme ve renk seçimi  konularını kapsayan bölümlerin ardından aktivite alanlarının belirlenmesi,  plan tipine karar verilmesi gibi adımları içeren planlama süreci; geleceğin  mutfak donanımları 160 fotoğraf ve 17 teknik çizim eşliğinde ele alınıyor.  Kitabın sonunda doğru verilere ulaşılmasında tasarımcıların işini  kolaylaştıracak ölçülendirme ve soru formları da yer alıyor. Uzun soluklu  bir araştırma, uygulama deneyimi ve profesyonel birikimin ürünü olan  Mutfak Tasarım Süreci: Analiz, Karar, Planlama, Türkçe’de bu kapsamda  hazırlanan ilk kitap niteliğindedir. 

19. Yüzyılda İzmir Kenti

“...Frenk mahallesinin kitapçıları, kozmopolit simsarların dört elle sarılarak  buralara getirttiği, biraz zamanı geçmiş yeniliklerle doludur. Fransız  edebiyatının bütün kötü romanları ve artıkları -tıpkı Kaptan Paolo'nun  kahvehanesindeki şarkıcı gibi açığa çıkmış(gözden düşmüş) olanları-  burada toplanmıştır…” Kitapta yer alan, bir Fransız gezgininin, İzmir'in 19.  yüzyıldaki en ünlü caddesi “Frenk Caddesi” ni anlatırken kullandığı  cümlelerden farklı çıkarsamalar yapmak elbette mümkün; dünden  bugüne, dışarıdan içeriye… Rauf Beyru'nun uzun araştırmalar sonucunda  kaleme aldığı, belge, fotoğraf, gözlem ve haritalar ışığında masaya  yatırdığı elinizdeki bu kitapta da yabancı seyyahların ışığında yol aldığımızı  görüyoruz. Buna karşın, kendi içlerindeki çelişkileri de yine karşıt  belgelerle dile getiren Beyru, böylece farklı perspektiflerle, İzmir kentini  mümkün olduğunca doğru okumamıza ve oryantalist bakış açısını  kırmaya çalışmıştır. Kitapta; 18. ve daha önceki yüzyıllarda, İzmir kentinin fiziksel yapısı, bu  konudaki, kaynakların sınırlılığı ve öznelliği nedeniyle, fazla ayrıntılara  inilmeden kısaca anlatılmaya çalışılmıştır… Yazılı ve özellikle de görsel  belgelerin daha kolay bulunabildiği 18. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk  dönemlerine uzanan süreçte İzmir kenti; yaşam biçimi, ticari hayat,  kültürel gelişim, yerleşim, nüfus dağılımı gibi farklı başlıklar altında  incelenerek, kitabın dünden bugüne bir köprü oluşturma niteliği taşıması  amaçlanmıştır. Sadece bilgi edinmekle kalmayıp, bugüne dair sorduğumuz soruların  cevabının geçmişte yattığının da altı çizilmiş, bu yönüyle de kitap, adeta  “bir pusula” işlevini yüklenmiştir.  İzmir'in en fakir mahallelerinde Türk ve Museviler yaşadığı için, buradaki  yaşam biçimi yabancı seyyahlarca kayda değer görülmemiş, daha çok  Frenklerin yaşadığı, kentin batıya dönük yüzü -İzmir'in sahil bölgesine  doğru olan bölgeleri- kaleme alınıp, resmedilmiştir. Türk ve Musevi  mahallelerinin günümüzde de bazı değişimlere rağmen varlıklarını  korumuş olmaları, o dönemin bilgi ve belge yoksunluğunu bir ölçüde  telafi eder gibidir. “Türk mahallesinin sokakları tam bir labirent  görünümündedir.ve yolunuzu kaybettiğinizde istediğiniz yeri bulabilmek  için saatlerce dolaşmanız gerekebilecektir.” Kitapta geçen, adı belirsiz bir  yazarın 19. yüzyıldaki Türk mahallesi hakkındaki bu izlenimi bugün için  hala tanıdık bir kavram…Rum, Ermeni ve Frenk mahalleleri ise, 1922  yangınından sonra tamamen yok olmuş ve İzmir'in yeni yerleşim bölgeleri  oluşturulmuştur. Bu bakımdan, kitap, kentin yok olan semtlerinin fiziksel  ve yaşamsal yapısını aydınlatması açısından bir hayli önem taşımaktadır. 

Osmanlı'nın İlk Başkenti Bursa

Avrupa' da fotoğrafın keşfi ile 19. yüzyıl Avrupalı' sının arkeolojiye ve  Doğu' nun gizemine duyduğu ilgi aynı döneme denk düşer. Avrupa' nın  birçok ülkesine olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu' na da geziler  düzenlenmiş ve başta Fransız fotoğrafçılar Osmanlı' nın son dönemlerine  çektikleri fotoğraflar ile tanıklık etmişlerdir. Engin Özendes bu fotoğrafları  Parisli dostu Pierre de Gigord' un ve Getty Araştırma Enstitüsü' nün  arşivlerinden yararlanarak hazırladığı “ Osmanlı' nın İlk Başkenti Bursa “  kitabını hazırlayarak değerlendirmiştir. Kitap, Osmanlı' nın ilk başkentinin  19. yüzyıldaki görünümünü sunarken fotoğraf tarihi açısından da özel bir  önem taşıyor. Kitapta yer alan fotoğrafların büyük bir bölümü Fransızlar'  a ait. Yerli fotoğrafçıların ise Fransızlar' ın etkisindeki levantenler olduğu  dikkat çekiyor. 

Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme

Bu kitapla, mimarlık öğrencilerine ve meslekte hizmet verenlere, yapı  elemanı tasarımında karşılaşılan temel sorunlara ilişkin daha yoğun ve  sistematik bilgi aktarmak amaçlanmaktadır.Yapı malzemelerinin özellikleri ve davranışları yapı elemanı tasarımını etkilediği gibi tüm mimari tasarımı  da etkiler. Kitapta, bu yaklaşımla, yapısal tasarımı etkileyen tüm etmenler  ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.renkli, resimli, 146 çizim ve şekil.

Cisimlerin Mukavemeti

Temel bir mekanik dersinin ana amacı, mühendislik öğrencisinde, verilen  bir problemi basit ve mantıklıbir biçimde analiz etme ve problemin  çözümünde birkaç temel ve iyi anlaşılmış ilkeyi uygulamayeteneğini  geliştirmek olmalıdır. Bu kitap, ikinci veya üçüncü sınıftaki mühendislik  öğrencisine cisimlerin mukavemeti alanında verilen ilk ders için  tasarlanmıştır. Yazarlar, statik ve dinamik alanındaki diğer kitaplarında  olduğu gibi, bu kitabın da öğretim üyelerine bu derste, belirtilen amaca  ulaşmak konusunda yardımcı olacağını ummaktadırlar.Bu kitapta,  cisimlerin mukavemeti incelemesi, birkaç temel kavramın anlaşılması ve  basitleştirilmişmodellerin kullanılmasına dayanmaktadır. Bu yaklaşım,  tüm gerekli formüllerin makul ve mantıklı birşekilde çıkarılması ve  bunların gerçek mühendislik yapıları ve makine elemanlarının analizi ve  tasarımında güvenlibir şekilde uygulanabileceği koşulların açık bir şekilde  belirtilmesini mümkün kılar.Her bir bölüm, amaç ve hedefleri ortaya  koyan, ele alınan konuları ve mühendislik problemlerininçözümüne  uygulanmasını basit terimlerle açıklayan bir giriş kısmıyla  başlamaktadır.Bölüm Dersleri: Metnin bütünü, her biri, arkasından örnek  problemler ve bunların çok sayıda ödev problemlerin yer aldığı bir veya  birden çok teori kısmından oluşan birimlere bölünmüştür. Her bir  birim,iyi tanımlanmış ve genellikle bir derste verilebilecek bir konuya karşı  gelmektedir.

TMMB Kütüphane

Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği Almanya’nın kütüphanesinde bulunan kitapların listesi ve içerikleri.
Kütüphane